Fyll tanken gratis på Bilandia.se

Om du äger ett fordon kan du vinna en full tank genom att skicka en artikel om ditt favoritfordon till oss. Vi delar ut ett pris var tredje månad!

1. Deltagare i tävlingen kan vara ägare av bil eller motorcykel oavsett märke eller årsmodell som är registrerad i Sverige (författaren).

2. Författare åtar sig att skapa en egen och inte tidigare publicerad text om en bil eller motorcykel som ägaren för närvarande äger. Allt material för publicering granskas selektivt för plagiat. Om sådant upptäcks efter publicering av artikeln så förlorar deltagaren sin rätt till vinsten.

3. Författaren måste bifoga minst 2 bilder på fordonet som artikeln avser.

4. Författaren skickar sin text, bilder och tillhörande material och överlåter exklusiv rättighet att använda materialet för publicering på bilandia.se.

5. Redaktörerna förbehåller sig rätten att redigera och ändra texten efter eget tycke. Granskare har rätt att neka publicering utan förklaring om innehållet i artikeln inte motsvarar vår redaktionella policy. Publicering sker inte om texten innehåller många stavfel.

6. Författaren förbinder sig att lämna sitt riktiga postnummer och e-postadress för kontakt. Denna information publiceras inte.

7. Redaktörerna väljer ut det bästa materialet och publicerar dessa utan hänvisning till när det publiceras.

8. Den första arbetsdagen var tredje månadsupplaga väljs det bästa materialet ut, och presenteras på en separat nyhetssajt. Röstning sker genom summering av poäng från vår panel med domare samt ”gillanden”, liksom delningar på Facebook och Twitter.

9. Vinnaren får ett belopp som motsvarar kostnaden för att fylla tanken till det fordon som deltog i tävlingen. Valet av bränsle avgörs av författaren.

10. Tävlingens vinnare godkänner att materialet produceras och publiceras på portalen med bilder och video av fordonsägaren. (Video som publiceras på Youtube kan användas/annulleras av författaren till artikeln fram till utgången av tre månader efter publiceringsdatum).

11. Frågor om tävlingen skickas till info@bilandia.se