Frankrike asfalterar med solcellspaneler – Bilandia.se

© Tillhandahålls av Teknikens Värld

De senaste åren har vi fått se ett flertal förslag på att bygga in solcellspaneler i vägarna, nackdelen är oftast att det kräver stora ingrepp i vägen och att panelerna är väldigt dyra. Nu har Frankrike beslutat att asfaltera hela 100 mil av vägnätet med en särskild solpanel, kallad WattWay, som relativt enkelt limmas fast på befintlig asfalt. I stället för att ersätta den som andra system kräver.

© Tillhandahålls av Teknikens Värld

Projektet kommer att pågå de kommande fem åren och genomförs i samarbete med Frankrikes institut för solenergi och Colas Group. Själva panelerna är endast sju millimeter tjocka och har utvecklats för att ge liknande grepp som vanlig asfalt, de ska även tåla både vanlig- och tung trafik. Enligt WattWay ska panelerna vara så effektiva att endast fyra meter ska vara tillräckligt att förse ett hushåll med elektricitet, bortsett från uppvärmning. Teoretiskt sett skulle då dessa 100 mil solcellspaneler kunna försörja 250 000 hushåll.

© Tillhandahålls av Teknikens Värld

comments powered by