Färre omkomna på svenska vägar – Bilandia.se

© Tillhandahålls av Teknikens Värld

Bilderna är tagna från teknikensvarld.se

Transportstyrelsens preliminära statistisk över hur många som omkommit på svenska vägar från 1 januari till och med 2 juli 2015 är positiv. 114 omkomna är tio färre än genomsnittet de fem föregående åren, en nedgång med åtta procent. Jämfört med enbart 2014 är det en nedgång med elva personer.Av de 114 omkomna färdades 76 personer i bil, elva på motorcykel, åtta på cykel och 15 var gångtrafikanter. Resterande fyra omkom på annat, icke redovisat sätt.38 av de omkomna i bil omkom i singelolyckor, 26 i mötesolyckor. Fem av de elva motorcyklisterna omkom efter att ha kolliderat med annat motorfordon. Motsvarande siffra för cyklisterna var sex.

– Varje dödsolycka är en stor tragedi men utvecklingen går i rätt riktning mot etappmålet med högst 220 omkomna i vägtrafiken år 2020. Däremot ser det olika ut för olika trafikantgrupper, minskningen de senaste åren har varit störst bland bilister och motorcyklister, men utvecklingen har inte varit lika positiv för cyklister och gående. Under den här årstiden när fler trafikantgrupper än vanligt ska samsas på vägarna är det därför extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken, säger Karin Bengtsson, statistiker på Transportstyrelsen.Under hela 2014 omkom 270 personer i den svenska trafiken, tio fler än under 2013.

comments powered by