© Tillhandahålls av Illustration: Mattias Rabe

Dock förklarar polisinspektören Nils Gustavsson att man för att få till en fällande dom antingen behöver vittnesutsaga på gärningen eller någon form av teknisk bevisning, som video eller foto på att det hänt.

Flera poliser menar att det är svårt att bevisa att någon brutit mot lagen, vilket i sin tur leder till att få blir fällda. Lagen har blivit kallad för ”helt tandlös”. Nils Gustavsson och flera andra trafikpoliser hade hellre sätt att lagen skärptes, så att det dessutom blev förbjudet att hålla i mobiltelefon samtidigt som man körde. På så vis hade man endast fått använda telefon om den fanns monterad någonstans i fordonet.

comments powered by