© Tillhandahålls av Bilandia

All wheel drive hos Honda CR-V crossover fungerar inte korrekt när framhjulen saknar fäste mot vägbanan. I denna situation behöver inte elektroniken fördela vridmoment till bakhjulen vilket resulterar i att bilen inte kan röra på sig. Det är slutsatser som journalister från Teknikens Värld publicerat genom en testvideo med CR-V.

Enligt journalister genomfördes liknande test året innan med föregående version av Honda CR-V, liknande problem uppenbarade sig vid det tillfället. Företrädare hos företaget förklarade att den stora skillnaden ligger i friktionskoefficienten för främre och bakre hjul (framsidan av hjul, och bak på friktionsytorna) och att elektroniken inte ansluter bakaxeln p.g.a. risk för överhettning av kopplingssystem. Företaget håller fortfarande på under sin kampanj i Sverige, att omprogrammera styrelektroniken hos fyrhjulsdriften, vilket tidigare eliminerat liknande problem hos crossover, men även efter uppdateringen upprepade sig situationen.

Honda noterar att sådana test inte återspeglar de verkliga möjligheterna hos AWD CR-V, och ägare av modeller i länder med kallt klimat har inte haft några klagomål om fordonets uppförande på halt väglag. Under det senaste året har elektroniken inte bidragit till några förbättringar av egenskaperna hos modellen, utan mest att blidka kunder som behöver känna sig trygga i bilen.

comments powered by